Breddat anslag i ”Digitala skyltar”

Delprojektet ”Digitala skyltar” börjar ta fart och för att få ett större kunskapsunderlag har vi breddat anslaget så att Varberg och Falkenberg arbetar i något olika spår.

Varberg jobbar vidare med att skapa ett skräddarsytt pekskärmssystem med fokus på att intuitivitet för att locka även de som annars inte använder IT. Tesen är alltså att en låg grad av komplexitet är gynnsamt för målgruppen. Falkenberg å sin sida kommer att testa att använda sitt webbskal Arena istället. Då Arena i princip kan användas för bibliotekets hela digitala erbjudande ökar komplexiteten relativt Falkenbergs lösning. Med olika grad av komplexitet i gränssnitten får vi förhoppningsvis en indikation på hur mycket detta påverkar hur väl vi når målgruppen. Givetvis är det många faktorer som samspelar – exempelvis är Arena ett webbsystem vilket kan vara gynnsamt för användarnas förförståelse av gränssnittet.

Rapport från delprojekten

Falkenberg

Vi satsar på att exponera Arena i ett pekskärmsgränssnitt med hjälp av en 22” pekskärm i widescreenformat och pekskärmsfunktionerna i Windows 7. Det innebär bland annat att vi undersöker om virtuella tangentbord fungerar väl för de kortare inmatningar som sökningar innebär. Tekniskt är det standardkomponenter där man använder en vanlig dator som driver skärmen och en webbläsare i ”kioskläge” genom t.ex. tillägget R-kiosk för Firefox.

Varberg

Schematisk visning av skärmytans olika funktioner i Varbergsystemet. Klaive har fått den som underlag för att skapa förslag på ett grafiskt manér för bakgrunderna och navigationspilarna.

Efter det senaste projektgruppsmötet den 10 december så har vi tagit kontakt med konsulten Klaive som innan nyår kommer att presentera ett förslag till grafisk design. Syftet är att kunna användartesta vår prototyp. Prototypen är för närvarande separerad till två lager – skördare och presentationslager – men ett administrationslager är också nödvändigt för skarp användning.

De tekniska övervägandena för det här systemet har jag bloggat om tidigare, men en fördel är att vi kan göra omprioriteringar utan att behöva kasta allt tidigare jobb överbord. Skulle vi t.ex. finna att den videouppspelning vi planerat för en av skärmarna görs bäst i webbläsaren kan vi göra ändringar i presentationslagret för att mata ut HTML istället för ett gränssnitt för ett lokalt program. På samma sätt kan vi plugga in en mer avancerad skördare eller lagringsplattform om det skulle bli nödvändigt.

Det här inlägget postades i Digitala skyltar. Bokmärk permalänken.